teretni kombi

Kako postati prevoznik

Kako postati kombi ili kamionski prevoznik, koja procedura je potrebna za otvaranje autoprevozničke radnje, agencije za prevoz robe ili agencije za selidbe? Šta je sve neophodno preduzetniku za ovaj vid pružanja usluge u teretnom javnom saobraćaju?

U suštini procedura nije toliko komplikovana koliko ne možete da dobijete prave informacije na jednom mestu šta je potrebno ispoštovati da krenite u ovaj posao. Ovo se odnosi i na ostale delatnosti jer se sve svodi na: imaš zakon pa čitaj. To što je zakon promenjen 100 puta ili što ga prati gomila podzakonskih akata se ne računa. Takođe, jedno od rešenja je da odeš u knjigovodstvenu agenciju koja će voditi papirologiju i tamo tražiš informacije. Često ni oni ne znaju sve ali znaju da naplate.

Mnogi mi šalju mejlove na ovu temu pa da ne bih svima pojedinačno odgovarao evo zbirnog odgovora sa napomenom da se procedura odnosi isključivo za preduzetnike a ne za transportna preduzeća. Posedovanje adekvatne kategorije u vozačkoj dozvoli za odabrano teretno vozilo neću objašnjavati jer se to učilo u 2. razredu osnovne škole 🙂

Napomena: moguće je da se postupak promenio tako da ovaj članak shvatite više kao smernicu za lakše snalaženje nego kao striktno pravilo.

Registrovanje delatnosti prevoza robe u APR-u

Pod pretpostavkom da ste već kupili neko teretno vozilo (pikap, kombi, kamion) kojim ćete pružati uslugu prevoza prvo je potrebno da odete u Agenciju za privredne registre (APR) i registrujete svoju delatnost. Registraciju možete obaviti i bez odlaska slanjem potrebne dokumentacije poštom. Posetite njihov sajt gde je postupak detaljno objašnjen kao i visina naknade. Takođe, imate sve potrebne formulare koje možete preuzeti potpuno besplatno. Obično se na donošenje rešenja čeka 5 radnih dana.

Pečat

Nakon dobijanja rešenja odlazite kod pečatoresca da sa velikim ponosom još jednog novopečenog preduzetnika overite vašu epohalnu ideju pokretanja biznisa u pravednoj tržišnoj utakmici. Birajte što lepši i što veći pečat a da ne košta mnogo. Ne brinite, pečatorezaca ima popriličan broj tako da su im cene pristupačne.

pečat
pečat

Ako baš gledate na svaki dinar onda postoji rešenje: potražite nekog propalog preduzetnika iz vašeg okruženja (a verovatno ih ima) i pitajte ga da vam pokloni pečat ukoliko ga već nije bacio. U tom slučaju izvadite samo gumeni uložak i eto već prve pobede preduzetničkog duha!

Poreska prijava u opštini i otvaranje računa u banci

Sa rešenjem APR i pečatom odlazite na teritoriju opštine (na kojoj ste prijavljeni po rešenju) gde podnosite poresku prijavu i uzimate potvrdu (overeni potpisi lica ovlašćenih za zastupanje) za karton deponovanih potpisa koji vam je potreban da biste otvorili račun u banci za vašu preduzetničku radnju.

Banku birate po sopstvenom izboru. Za podizanje novca od pružene usluge prevoza koristite crveni nalog za isplatu što će vam sigurno ljubazni bankarski službenici objasniti, ili možda neće biti ljubazni. Nema veze, ionako će uzeti proviziju za vaše pare tako da je svejedno.

Mada, obratite pažnju jer je kod nekih banaka provizija ista za podizanje manje sume novca kao da je u pitanju veća suma pa se ne isplati podizati taj manji iznos. Pored toga, za održavanje računa u dobroj fizičkoj kondiciji ali i bez kondicije na mesečnom nivou uredno će skidati određen iznos. Primenom osnovnih matematičkih operacija sabiranja ili množenja, taj iznos na godišnjem nivou izađe 5 noćenja na moru 🙂 Još kada se uračuna % koji ubiraju na podizanje vašeg teško zarađenog novca za godinu dana, onda je u pitanju porodično paradajz letovanje. Šta reći, lihvari.

APR vas automatski prijavljuje za socijalno tako da ne morate da idete u Republički fond za zdravstveno osiguranje (RFZO). Isti je slučaj i sa poreskim identifikacionim brojem (PIB) mada i tu menjaju, čas dodeljuju čas ne. To proverite u rešenju.

Rešenje Ministarstva za saobraćaj, inspekcijski pregled i zapisnik

Ono što mnogi ne znaju i što ih buni je odlazak u Ministarstvo saobraćaja po rešenje da vaše teretno vozilo ispunjava uslove za javni teretni saobraćaj. Tačnije, rešenje kojim se utvrđuje da preduzetnička radnja ispunjava uslove za otpočinjanje i obavljanje javnog prevoza stvari. Tu ćete platiti ne malu cifru (administrativna taksa) za inspekcijski pregled i zapisnik po kome će nadležni inspektor saobraćaja doneti rešenje koje mora uvek biti u vozilu u slučaju kontrole. U situaciji kada posao započinjete sa 2 ili više teretnih vozila onda obavezno postupak pregleda odradite za sva vozila odjednom. Ako to propustite onda ćete svaki dodatni pregled ponovo platiti.

Par napomena oko ovog inspekcijskog pregleda koji je totalna budalaština ali tako stoji u zakonu, se odnose na pripremu vozila za pregled. Dakle, vozilo mora da bude estetski uredno i pravilno obeleženo tačnim nazivom po rešenju APR.

Obratite pažnju na članove Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju o visini slova natpisa firme koja ne smeju biti manja od 5 cm (ranije bilo 10cm) i bitno drugačije boje od osnovne boje vozila. Na krovu se ne smeju postavljati nikakve oznake pa ni natpis firme. Za kombi vozila to se odnosi na celo vozilo jer kabina nije odvojena kao recimo kod kamiona sa ceradom. Bitno je zbog reklame koju mnogi nalepe a posle u kontroli plate masnu kaznu plus moraju da skidaju natpis.

Član 5 stav 2

Teretno motorno vozilo kojim se obavlja prevoz stvari u drumskom saobraćaju mora imati na bočnim vratima, odnosno na bočnim stranama kabine vozila, ispisano poslovno ime, odnosno firmu, a može imati i njegov znak koji uživa zaštitu u skladu sa zakonom kojim se uređuju žigovi

Član 5 stav 4

Na krovu vozila kojim se obavlja prevoz putnika ili stvari u drumskom saobraćaju, osim putničkog automobila kojim se obavlja auto-taksi prevoz putnika i vozila kojima se obavlja osposobljavanje kandidata za vozače, ne može biti stavljeno poslovno ime, odnosno firma, niti se mogu stavljati drugi natpisi.

Član 5 stav 6 i 7

Na bočnim stranama autobusa, odnosno na bočnim vratima ili bočnim stranama kabine teretnog motornog vozila ne mogu se stavljati drugi natpisi, osim natpisa iz st. 1. i 2. ovog člana.

Poslovno ime, odnosno firma, moraju biti na vozilu ispisani slovima visine najmanje 5 cm i bojom koja se bitno razlikuje od osnovne boje vozila.

Jeste totalna glupost ali tako piše u Zakonu o drumskom saobraćaju i inspektor može da odbije prijem.

U nekim slučajevima jagnjeća brigada i podmazivanje isključivo kvalitetnim uljem može situaciju pogurati. Mislim, ako me razumete. Ako ne, čitajte hešteg #Srbija i sve će biti jasno kao čista planinska voda.

Ono što će vam biti potrebno je da imate potpisan Ugovor sa ovlašćenim servisom koji će biti odgovoran za pregled vašeg vozila pečatom i potpisom u putnom nalogu. Putni nalog mora biti uredno popunjen, pečatiran i potpisan za svaku relaciju. U slučaju da imate svog zaposlenog automehaničarske struke ili ste to vi lično, onda vam ugovor neće biti potreban. To se naravno dokazuje adekvatnom dokumentacijom (prijava zaposlenog, diploma itd).

Takođe, potrebno je da dokažete još jednim ugovorom (o obezbeđenom parking prostoru) za teretno vozilo odnosno gde će isto biti parkirano kada nije u radu, ukoliko već nemate prostor recimo u dvorištu kuće ili na nekom placu za parkiranje.

Član 40 Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju je brisan tako da sve ovo proverite kod nadležnog inspektora za saobraćaj.

Tehnička ispravnost i oprema za teretno vozilo

O tehničkoj ispravnosti vozila da ne naglašavam, to se valjda podrazumeva.

Sva teretna vozila koja učestvuju u javnom saobraćaju po ZOBS-u moraju da poseduju uredno overen i potpisan karton šestomesečnog tehničkog pregleda o ispravnosti koji dobijate u ovlašćenom tehničkom pregledu.

Takođe, obavezan je protivpožarni (PP) aparat za konkretnu vrstu teretnog vozila koji je uredno kontrolisan sa overenom potvrdom od ovlašćenog servisa ili ukoliko je nov onda po deklaraciji proizvođača. Oba dokumenta moraju biti uredno zakačena uz PP aparat.

Sajla za vuču ili poluga je obavezna za vrstu teretnog vozila odnosno da može da izdrži vuču po nosivosti iz saobraćajne dozvole (ako se ne varam minimum 50% od toga). Ostala oprema rezervne sijalice, prva pomoć, prsluci, trougao, klinasti podmetači, itd. ide po ZOBS-u i Pravilniku o opremi ili kako već glasi.

Teretno vozilo pozadi mora da bude obeleženo nalepnicom o najvećoj dozvoljenoj brzini i oznakom zemlje kojoj pripada. Posebno ako kojim slučajem idete u inostranstvo a primer jednog takvog poslića u naše neposredno okruženje možete pročitati u članku Izvozna šansa Srbije čekanje.

Dozvola za kretanje teretnim vozilom po gradu

Za sva teretna vozila do 3.5t najveće dozvoljene mase nije potrebna dozvola za kretanje po gradu osim ako u određenim delovima to nije izričito zabranjeno postavljenim saobraćajnim znakom. Za teretna vozila preko 3.5 t postoje tačno određene ulice (tranzit) kojima je dozvoljeno kretanje kao i vreme u koje mogu da se kreću što uglavnom reguliše lokalna vlast ili gradska uprava.

Međutim, šta ako je potrebno da pružite uslugu prevoza kamionom ili kombijem koji je preko 3.5 t bilo da je u pitanju utovar ili istovar (recimo selidbe) a nalazi se upravo van tranzita? I za to postoji rešenje koje dobijate na osnovu vaše registrovane delatnosti od Gradskog sekretarijata za saobraćaj koje se plaća na godišnjem nivou i po tom rešenju možete se kretati i van tranzita.

Regulisanje teretnog saobraćaja u glavnom gradu je odlično sređena oblast. Uostalom kao i širom Srbije, tako da ako recimo dobijete posao dostave robe za neko pravno lice ili pojedinačan prevoz za fizičko lice možda ne bi bilo loše da pročitate i članak o dostavi robe u Beogradu koji je primenljiv i za ostale gradove.

Dokumentacija za prevoz robe i stvari

Za svaki ugovoreni prevoz robe i stvari potrebno je da posedujte pored napred navedenih rešenja i sledeće:

– putni nalog za relaciju prevoza (uredno popunjen, potpisan i overen),

– otpremnica za robu.

putni-nalog-teretno-vozilo
putni nalog za teretno vozilo

Ažurirano 16.decembra 2016: pročitajte članak novi Pravilnik o sadržini, načinu izdavanja i vođenju putnih naloga

Nije loše kod preuzimanja robe vizuelno proveriti istu da li ima oštećenja naročito ako je bila smeštena u nekom javnom carinskom skladištu i ukoliko postoji oštećenje obavezno zahtevati da se sačini zapisnik o tome. Ukoliko ne žele da sačine zapisnik odustati od prevoza da posle ne bi ispalo da ste vi krivi za oštećenje.

Takođe, neki praktikuju popunjavanje prevoznice koju prilikom istovara potpisuje i overava onaj ko robu prima. U nekim slučajevima (ne)namernih nesporazuma ovaj dokument mnogo znači.

prevoznica
prevoznica

Ne računajući na čekanje rešenja od APR sve se ovo se završava za par dana posle čega se možete konačno baciti na rmbačanje. Pardon, pokazivanje preduzetničkog duha. Nije namera ovog članka da vas obeshrabri. Nikako. Sve su ovo sitnice koje se prevazilaze utroškom vremena a novac ne računamo, to je samo deo početnog kapitala.

Kao i u svakom poslu uspeh nije zagarantovan i ne zavisi isključivo od vas već od čarobnog štapića. Tako da je bolje prvo pronaći štapić pa sve ostalo 😉

Za one koji zovu ili šalju poštu na temu kako pronaći posao za prevoznika, ili kako odrediti cenu usluge prevoza napisaću uskoro još neki post, valja će im 🙂

113 thoughts on “Kako postati prevoznik

Napišite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena. Polja označena zvezdicom su obavezna!