teretni kombi

Kako postati prevoznik

Kako postati kombi ili kamionski prevoznik, koja procedura je potrebna za otvaranje autoprevozničke radnje, agencije za prevoz robe ili agencije za selidbe? Šta je sve neophodno preduzetniku za ovaj vid pružanja usluge u teretnom javnom saobraćaju?

U suštini procedura nije toliko komplikovana koliko ne možete da dobijete prave informacije na jednom mestu šta je potrebno ispoštovati da krenite u ovaj posao. Ovo se odnosi i na ostale delatnosti jer se sve svodi na: imaš zakon pa čitaj. To što je zakon promenjen 100 puta ili što ga prati gomila podzakonskih akata se ne računa. Takođe, jedno od rešenja je da odeš u knjigovodstvenu agenciju koja će voditi papirologiju i tamo tražiš informacije. Često ni oni ne znaju sve ali znaju da naplate.

Mnogi mi šalju mejlove na ovu temu pa da ne bih svima pojedinačno odgovarao evo zbirnog odgovora sa napomenom da se procedura odnosi isključivo za preduzetnike a ne za transportna preduzeća. Posedovanje adekvatne kategorije u vozačkoj dozvoli za odabrano teretno vozilo neću objašnjavati jer se to učilo u 2. razredu osnovne škole 🙂

Napomena: moguće je da se postupak promenio tako da ovaj članak shvatite više kao smernicu za lakše snalaženje nego kao striktno pravilo.

Registrovanje delatnosti prevoza robe u APR-u

Pod pretpostavkom da ste već kupili neko teretno vozilo (pikap, kombi, kamion) kojim ćete pružati uslugu prevoza prvo je potrebno da odete u Agenciju za privredne registre (APR) i registrujete svoju delatnost. Registraciju možete obaviti i bez odlaska slanjem potrebne dokumentacije poštom. Posetite njihov sajt gde je postupak detaljno objašnjen kao i visina naknade. Takođe, imate sve potrebne formulare koje možete preuzeti potpuno besplatno. Obično se na donošenje rešenja čeka 5 radnih dana.

Pečat

Nakon dobijanja rešenja odlazite kod pečatoresca da sa velikim ponosom još jednog novopečenog preduzetnika overite vašu epohalnu ideju pokretanja biznisa u pravednoj tržišnoj utakmici. Birajte što lepši i što veći pečat a da ne košta mnogo. Ne brinite, pečatorezaca ima popriličan broj tako da su im cene pristupačne.

pečat
pečat

Ako baš gledate na svaki dinar onda postoji rešenje: potražite nekog propalog preduzetnika iz vašeg okruženja (a verovatno ih ima) i pitajte ga da vam pokloni pečat ukoliko ga već nije bacio. U tom slučaju izvadite samo gumeni uložak i eto već prve pobede preduzetničkog duha!

Poreska prijava u opštini i otvaranje računa u banci

Sa rešenjem APR i pečatom odlazite na teritoriju opštine (na kojoj ste prijavljeni po rešenju) gde podnosite poresku prijavu i uzimate potvrdu (overeni potpisi lica ovlašćenih za zastupanje) za karton deponovanih potpisa koji vam je potreban da biste otvorili račun u banci za vašu preduzetničku radnju.

Banku birate po sopstvenom izboru. Za podizanje novca od pružene usluge prevoza koristite crveni nalog za isplatu što će vam sigurno ljubazni bankarski službenici objasniti, ili možda neće biti ljubazni. Nema veze, ionako će uzeti proviziju za vaše pare tako da je svejedno.

Mada, obratite pažnju jer je kod nekih banaka provizija ista za podizanje manje sume novca kao da je u pitanju veća suma pa se ne isplati podizati taj manji iznos. Pored toga, za održavanje računa u dobroj fizičkoj kondiciji ali i bez kondicije na mesečnom nivou uredno će skidati određen iznos. Primenom osnovnih matematičkih operacija sabiranja ili množenja, taj iznos na godišnjem nivou izađe 5 noćenja na moru 🙂 Još kada se uračuna % koji ubiraju na podizanje vašeg teško zarađenog novca za godinu dana, onda je u pitanju porodično paradajz letovanje. Šta reći, lihvari.

APR vas automatski prijavljuje za socijalno tako da ne morate da idete u Republički fond za zdravstveno osiguranje (RFZO). Isti je slučaj i sa poreskim identifikacionim brojem (PIB) mada i tu menjaju, čas dodeljuju čas ne. To proverite u rešenju.

Rešenje Ministarstva za saobraćaj, inspekcijski pregled i zapisnik

Ono što mnogi ne znaju i što ih buni je odlazak u Ministarstvo saobraćaja po rešenje da vaše teretno vozilo ispunjava uslove za javni teretni saobraćaj. Tačnije, rešenje kojim se utvrđuje da preduzetnička radnja ispunjava uslove za otpočinjanje i obavljanje javnog prevoza stvari. Tu ćete platiti ne malu cifru (administrativna taksa) za inspekcijski pregled i zapisnik po kome će nadležni inspektor saobraćaja doneti rešenje koje mora uvek biti u vozilu u slučaju kontrole. U situaciji kada posao započinjete sa 2 ili više teretnih vozila onda obavezno postupak pregleda odradite za sva vozila odjednom. Ako to propustite onda ćete svaki dodatni pregled ponovo platiti.

Par napomena oko ovog inspekcijskog pregleda koji je totalna budalaština ali tako stoji u zakonu, se odnose na pripremu vozila za pregled. Dakle, vozilo mora da bude estetski uredno i pravilno obeleženo tačnim nazivom po rešenju APR.

Obratite pažnju na članove Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju o visini slova natpisa firme koja ne smeju biti manja od 5 cm (ranije bilo 10cm) i bitno drugačije boje od osnovne boje vozila. Na krovu se ne smeju postavljati nikakve oznake pa ni natpis firme. Za kombi vozila to se odnosi na celo vozilo jer kabina nije odvojena kao recimo kod kamiona sa ceradom. Bitno je zbog reklame koju mnogi nalepe a posle u kontroli plate masnu kaznu plus moraju da skidaju natpis.

Član 5 stav 2

Teretno motorno vozilo kojim se obavlja prevoz stvari u drumskom saobraćaju mora imati na bočnim vratima, odnosno na bočnim stranama kabine vozila, ispisano poslovno ime, odnosno firmu, a može imati i njegov znak koji uživa zaštitu u skladu sa zakonom kojim se uređuju žigovi

Član 5 stav 4

Na krovu vozila kojim se obavlja prevoz putnika ili stvari u drumskom saobraćaju, osim putničkog automobila kojim se obavlja auto-taksi prevoz putnika i vozila kojima se obavlja osposobljavanje kandidata za vozače, ne može biti stavljeno poslovno ime, odnosno firma, niti se mogu stavljati drugi natpisi.

Član 5 stav 6 i 7

Na bočnim stranama autobusa, odnosno na bočnim vratima ili bočnim stranama kabine teretnog motornog vozila ne mogu se stavljati drugi natpisi, osim natpisa iz st. 1. i 2. ovog člana.

Poslovno ime, odnosno firma, moraju biti na vozilu ispisani slovima visine najmanje 5 cm i bojom koja se bitno razlikuje od osnovne boje vozila.

Jeste totalna glupost ali tako piše u Zakonu o drumskom saobraćaju i inspektor može da odbije prijem.

U nekim slučajevima jagnjeća brigada i podmazivanje isključivo kvalitetnim uljem može situaciju pogurati. Mislim, ako me razumete. Ako ne, čitajte hešteg #Srbija i sve će biti jasno kao čista planinska voda.

Ono što će vam biti potrebno je da imate potpisan Ugovor sa ovlašćenim servisom koji će biti odgovoran za pregled vašeg vozila pečatom i potpisom u putnom nalogu. Putni nalog mora biti uredno popunjen, pečatiran i potpisan za svaku relaciju. U slučaju da imate svog zaposlenog automehaničarske struke ili ste to vi lično, onda vam ugovor neće biti potreban. To se naravno dokazuje adekvatnom dokumentacijom (prijava zaposlenog, diploma itd).

Takođe, potrebno je da dokažete još jednim ugovorom (o obezbeđenom parking prostoru) za teretno vozilo odnosno gde će isto biti parkirano kada nije u radu, ukoliko već nemate prostor recimo u dvorištu kuće ili na nekom placu za parkiranje.

Član 40 Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju je brisan tako da sve ovo proverite kod nadležnog inspektora za saobraćaj.

Tehnička ispravnost i oprema za teretno vozilo

O tehničkoj ispravnosti vozila da ne naglašavam, to se valjda podrazumeva.

Sva teretna vozila koja učestvuju u javnom saobraćaju po ZOBS-u moraju da poseduju uredno overen i potpisan karton šestomesečnog tehničkog pregleda o ispravnosti koji dobijate u ovlašćenom tehničkom pregledu.

Takođe, obavezan je protivpožarni (PP) aparat za konkretnu vrstu teretnog vozila koji je uredno kontrolisan sa overenom potvrdom od ovlašćenog servisa ili ukoliko je nov onda po deklaraciji proizvođača. Oba dokumenta moraju biti uredno zakačena uz PP aparat.

Sajla za vuču ili poluga je obavezna za vrstu teretnog vozila odnosno da može da izdrži vuču po nosivosti iz saobraćajne dozvole (ako se ne varam minimum 50% od toga). Ostala oprema rezervne sijalice, prva pomoć, prsluci, trougao, klinasti podmetači, itd. ide po ZOBS-u i Pravilniku o opremi ili kako već glasi.

Teretno vozilo pozadi mora da bude obeleženo nalepnicom o najvećoj dozvoljenoj brzini i oznakom zemlje kojoj pripada. Posebno ako kojim slučajem idete u inostranstvo a primer jednog takvog poslića u naše neposredno okruženje možete pročitati u članku Izvozna šansa Srbije čekanje.

Dozvola za kretanje teretnim vozilom po gradu

Za sva teretna vozila do 3.5t najveće dozvoljene mase nije potrebna dozvola za kretanje po gradu osim ako u određenim delovima to nije izričito zabranjeno postavljenim saobraćajnim znakom. Za teretna vozila preko 3.5 t postoje tačno određene ulice (tranzit) kojima je dozvoljeno kretanje kao i vreme u koje mogu da se kreću što uglavnom reguliše lokalna vlast ili gradska uprava.

Međutim, šta ako je potrebno da pružite uslugu prevoza kamionom ili kombijem koji je preko 3.5 t bilo da je u pitanju utovar ili istovar (recimo selidbe) a nalazi se upravo van tranzita? I za to postoji rešenje koje dobijate na osnovu vaše registrovane delatnosti od Gradskog sekretarijata za saobraćaj koje se plaća na godišnjem nivou i po tom rešenju možete se kretati i van tranzita.

Regulisanje teretnog saobraćaja u glavnom gradu je odlično sređena oblast. Uostalom kao i širom Srbije, tako da ako recimo dobijete posao dostave robe za neko pravno lice ili pojedinačan prevoz za fizičko lice možda ne bi bilo loše da pročitate i članak o dostavi robe u Beogradu koji je primenljiv i za ostale gradove.

Dokumentacija za prevoz robe i stvari

Za svaki ugovoreni prevoz robe i stvari potrebno je da posedujte pored napred navedenih rešenja i sledeće:

– putni nalog za relaciju prevoza (uredno popunjen, potpisan i overen),

– otpremnica za robu.

putni-nalog-teretno-vozilo
putni nalog za teretno vozilo

Ažurirano 16.decembra 2016: pročitajte članak novi Pravilnik o sadržini, načinu izdavanja i vođenju putnih naloga

Nije loše kod preuzimanja robe vizuelno proveriti istu da li ima oštećenja naročito ako je bila smeštena u nekom javnom carinskom skladištu i ukoliko postoji oštećenje obavezno zahtevati da se sačini zapisnik o tome. Ukoliko ne žele da sačine zapisnik odustati od prevoza da posle ne bi ispalo da ste vi krivi za oštećenje.

Takođe, neki praktikuju popunjavanje prevoznice koju prilikom istovara potpisuje i overava onaj ko robu prima. U nekim slučajevima (ne)namernih nesporazuma ovaj dokument mnogo znači.

prevoznica
prevoznica

Ne računajući na čekanje rešenja od APR sve se ovo se završava za par dana posle čega se možete konačno baciti na rmbačanje. Pardon, pokazivanje preduzetničkog duha. Nije namera ovog članka da vas obeshrabri. Nikako. Sve su ovo sitnice koje se prevazilaze utroškom vremena a novac ne računamo, to je samo deo početnog kapitala.

Kao i u svakom poslu uspeh nije zagarantovan i ne zavisi isključivo od vas već od čarobnog štapića. Tako da je bolje prvo pronaći štapić pa sve ostalo 😉

Za one koji zovu ili šalju poštu na temu kako pronaći posao za prevoznika, ili kako odrediti cenu usluge prevoza napisaću uskoro još neki post, valja će im 🙂

142 mišljenja na “Kako postati prevoznik

 1. Odličan tekst, koristan za početnike ali i za nas koji smo već u poslu da se podsetimo nekih stvari 😉

  Sve najbolje adminu bloga!

  Pozdrav od Dekija

  1. Ja imam jedno glupo pitanje ako sam dobro razumeo ne mogu da budem autoprevoznik ako nemam licencu jek tako?

   1. @Nick

    Nije, ne mozes se baviti medjunarodnim prevozom robe vozilima preko 3,5t ako nemas licencu.

    Predvidjeno je i za domaci transport nesto slicno…ali to se jos uvek ne primenjuje.

  2. Pozz svima

   Imam varijantu da radim kao vozac kombi prevoz putnika i to nije sporno radis na platu i ides od vrata do vrata kupis putnike i vozis do aerodroma.
   E sad mene interesuje da li neko ima iskustva ili poznaje nekog ko poseduje sopstveni kombi 8+1 i radi tj vozi putnike za odredjenu firmu a firma posle njemu isplacuje odredjeni iznos od prodatih karata tj sedista.
   Kako se to naplacuje tj da li postoji neko pravilo u procentima izmedju firme i onog ciji je kombi i sta su sve moje obaveze kao vlasnika kombija u tom slucaju?
   Hvala unapred

 2. postovani,ako ste u prilici da mi odgovorite zanima me da li mogu da otvorim prevoznicku radnju u manjem gradu a da usluge radim u beogradu,,hvala

  1. Poštovani,
   po mom skromnom mišljenju to zavisi isključivo od “sastava” klijenata odnosno da li je više onih koji su paušalci ili u pdv-u 😉
   hvala na poseti
   pozdrav

 3. Interesuje me koja vrsta firme treba biti registrovana za prevoz u domacem drumskom saobracaju a ujedno i posredovanje, posto imam ponude za prevoz u vise firmi pa bih dao posao drugoj firmi, a naplata da ide preko moje firme pa ja isplacujem toj firmi koja je izvrsila prevoz? Pozdrav i hvala unapred.

  1. Poštovani Miloše,
   to može biti preduzetnička radnja ili doo (ne znam da li postoji još ortačka radnja ili je ukinuto) sa šifrom delatnosti za teretni prevoz, imate detalje na sajtu APR-a oko tačne delatnosti,
   bitno je da ima veze sa pružanjem usluge prevoza.
   Hvala na poseti,
   pozdrav

 4. Poštovani,

  Imamo doo sa upisanom delatnošću u apr-u 4941 drumski prevoz tereta( to nije pretežna delatnost, nego jedna od sporednih), imamo i kamion registrovan na istu firmu, do sada smo kamion koristili isključivo za sopstvene potrebe… Zanima me da li mi možemo, obzirom na tu upisanu delatnost u apr-u da pruživo drugom pravnom licu uslugu prevoza tim kamionom i da li za to treba, osim ugovora i faktura između nas i tog drugog pravnog lica, da imamo i neku drugu dokumentaciju… Ovo gore napisano, za natpis na vozilu i sve ostalo imamo, ali interesuje nas da li treba i mi da od Ministarstva izvadimo to rešenje da naše teretno vozilo ispunjava uslove za javni teretni saobraćaj da bi mogli vršiti uslugu prevoza? Unapred zahvalna

  1. Poštovana,
   koliko znam potrebno je Rešenje nadležnog ministartsva kao što je u tekstu opisano za bavljenje javnim prevozom i pružanje usluge prevoza, više informacija možete dobiti u samom ministarstvu kako se podnosi zahtev, vrši inspekcijski pregled, itd.
   hvala na poseti
   pozdrav

 5. Postrovani,

  Da li je za otvaranje agencije za kombi prevoz putnika( domaci i medjunarodni)potrebno imati C kategoriju, kao i da li i vozaci moraju imati C kategoriju?

  Unapred hvala na odgovoru

  1. Poštovana,

   mislim da ne možete otvoriti takvu vrstu agencije jer zakonom to nije dozvoljeno,
   nisam siguran jer se radi o prevozu putnika, postoji razlika za taxi i autobuski prevoz putnika i propisani su drugačiji uslovi.

   hvala na poseti

   pozdrav

 6. poz,imam kamion do 3,5 t,sta mi je potrebno od dokumentacije za kamion za prelazak u makedoniju,

 7. Pozdrav svima! Posedujem kamioncic” Mercedes 515cdi”, 2007. godiste. Inace kamion je specijalizovan za prevoz automobila i ukupna dozvoljena masa mu je 5000 kg. Ima ugradjen elektronski tahograf i vozi se sa “C”, kategorijom, trenutno je registrovan na moje ime tj. fizicko. Za isti posedujem i prikolicu nosivosti 2000. kg takodje za prevoz automobila. Mene zanima da li sa takvim kamionom imam pavo da dovozim vozila iz inostranstva? Mnogo bi mi znacio bilo kakav savet ili iskustvo necije pa da znam sta mi je dalje raditi! Raznih sam se prica naslusao o nekim dozvolama itd, ali nikako da dodjem do prave informacije. Unapred hvala

  1. “Ističemo da je predhodno Uputstvo izuzimalo iz režima dozvola vozila čija ukupna dozvoljena natovarena masa (Total Permissible Laden Weight – TPLW), uključujući i prikolice, ne prelazi 6 tona, ili čija dozvoljena korisna nosivost, uključujući i prikolice, ne prelazi 3,5 tone kao i to da ovakvo izuzeće nastavlja da važi u zemljama sa kojima je to tako definisano bilateralnim dogovorom ili sporazumom. Ministarstvo saobraćaja je objavilo zvaničan spisak tih država koji možete preuzeti ovde.”

  2. Poštovani,

   kolega Dejan je već odgovorio, a Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture je izdalo Obaveštenje sa spiskom država koje možete preuzeti u PDF formatu ili više pogledati na internet prezentaciji ITF (Organizacija internacionalni transportni forum)

   1. Pozdrav nalazim se u BiH imam kombi imam firmu imam papir za sopljnotrgovinsku djelatnost da li mogu prevesti namještaj iz BiH u Srbiju da li mogu preko granice bez licence…?

 8. Pozdrav.Otvorio sam firmu za drumski prevoz robe,posedujem kombi do 3.5 tone koji se vodi na moje ime.Intresuje me da li moram da ga prevedem na firmu ili moze ugovor o zakupu vozila i sta mi je potrebno za dobijanje uverenja ministarstva, i mogu li vrsiti medunarodni prevoz robe.Unapred hvala

  1. Pozdrav…ako si otvorio firmu kao privredno drustvo, mora ugovor o zakupu. Za preduzetnicku radnju – firmu ne mora.

   Medjunarodni prevoz robe mozes raditi sve zemlje , osim Italije.

   Za dobijanje uverenja, potrebno je na bocnim vratima vozila ispisati ime firme i adresu. Slova ne smeju da budu manja od 5cm visine, izvod iz APR-a, pecat i racun u banci.

   Za svaki slucaj proveri na sajtu ministarstva, jer stalno nesto menjaju.

   http://www.mgsi.gov.rs/cir/sektori/sektor-za-drumski-transport-puteve-i-bezbednost-saobracaja-0

   Pozdrav…

 9. planiram otvoriti firmu za medjunarodni transport saobracaja koji cu vrsiti sa kombi vozilom do 3,5 t. neznam odakle da krenem. treba mi pomoc

 10. Pošto planiram uskoro otvaranje firme za prevoz robe imam nekoliko pitanja pošto odgovore nisma našao u tekstu:

  -Kako je bolje registrovati se? Kao preduzetnik ili firma?

  Pitam obzirom da bih radio i međunarodne ture a verovatno bih sa nekoliko firmi sklopio ugovor o prevozu njihove robe do krajnjih odredišta ne znam kakva je procedura u tom slučaju.

  -Da li se kombi do 3.5T može registorvati na fizičko lice?

  -Koliki su porezi?

 11. ,,odgovor didi,, dido ti nisi svestan koliko si sretan sto izgleda nista neznas o medjunarodnom prevozu robe i tereta,Bitno je da ces ti to brzo izregistrovati,a koliko ces raditi i zaraditi sa tim svojim kombijem,neka ti je Bog u pomoci !Pozdravlja te Mico sa severa Backe.

 12. Poštovani,

  Pošto imam preduzetničku radnju za prevoz tereta i vozilo ukupne mase 6500kg,koje je registrovano na moje ime,da li moram da uredno vodim taho listiće?I da li mogu da zalepim na vrata ime firme tj.moje jer sam ga sam sebi iznajmio?
  Ovo su dva pitanja na koja konstatno dobijam različite odgovore.

  Hvala unapred na odgovorima!!!

 13. pozdrav svima! zavrsio sam skolu za vozaca,da kazem to mi je struka pa bi i time da se bavim,plairam da kupim kombi i da radim sa njim. kako stoje stvari za uposljavanje kombi prevoza vezao za prevoz robe u zemlji i inostranstvu. hvala unapred…

 14. Postovani,imam vec radnju tj autoperionicu.da li treba samo da dodam sifru delatnosti ili da otvorim novu firmu?hvala

 15. Postovani dali je potrebno biti doo za vrsenje medjunarodnog transporta kombi vozilom do 3,5 tone i kamionom do 7,5 tona?ili moze autoprevoznicka radnja?

  1. Postovani Dusane,

   Ukoliko se ne promeni nesto od 17.02.2017god. za kamion preko 3,5t. je potrebna dozvola za obavljanje medjunarodnog transporta.

   Za kombi prevoz robe do 3,5t dozvola nije potrebna. Medjutim iz prethodnih iskustava, mogu ti reci da je traze na granici. Zakon je kratko vreme poceo da se primenjuje u decembru 2015god. Zbog velikog broja kolega preduzetnika u februaru 2016god. je stavljen van snage i dat je rok od godinu dana preduzetnicima da usklade svoje poslovanje sa novim zakonom.

   Kombi011 team.

    1. Za prevoz do 3,5t ukupne nosivosti potreban je samo pecat radnje. Za vece tovare tj. prevoz kamionom potrebna je dozvola iz MINISTARSTVA SAOBRACAJA I INFRASTRUKTURE za obavljanje medjunarodnog prevoza robe.

     Naravno, potrebni su i papiri za robu. Taj deo obavljaju spediterske kuce. https://spedicija-beograd.com/

 16. MENE ZANIMA UKUPNO PLACANJE POREZA I DOPRINOSA MESECNO POSTO PLANIRAM DA RADIM SA SLEP SLUZBOM DO 3.5T. HVALA

  1. Poštovani kolega Milane,

   Za ovu godinu tačan iznos znaće se u maju. Prošle godine je taj iznos iznosio oko 18.000din u zavisnosti od grada u kom se nalazi sedište firme.

   Nezvanično za ovu godinu priča se o iznosu oko 20.000din. za paušalno oporezivanje.

   S poštovanjem,
   kombi011 team.

 17. Pozdrav. Otvaram prevozničku radnju za prevoz robe do 7.5t u domaćem saobraćaju. Da li mi je potrebno samo rešenje ili licenca iz ministarstva saobraćaja?

  1. Potrebno je resenje iz APR-a, ugovor o parkiranju vozila ( neki privatni parking ) ako nemate kucu sa dvoristem i pregled vozila u MINISTARSTVU INFRASTRUKTURE I SAOBRACAJA na Novom Beogradu.

   Sve najbolje…

 18. Pozdrav, hteo bih da otvorim firmu za prevoz robe kombi vozilom, pa me zanima koja mi je najbolje rešenje za registraciju, da li kao paušalac ili nešto drugo…? I koliko mi okvirno treba novca da sve to platim…. Imam kombi do 3,5 t.
  Hvala.

  1. Postovani,

   Ukoliko Vam supruga ili neko blizak nije knjigovodja, najbolja opcija je pausalac.

   Mesecni porez za ovu godinu jos nije utvrdjen, ali ocekuje se iznos od oko 20.000din.

   Troskovi otvaranja firme ( “kljuc u ruke”) iznose oko 170e sa taksama, plus estetski pregled vozila oko 10.000din.

   Sve najbolje…

 19. Postovani, zelim da otvorim firmu za transport kombi vozilom do 3.5t , cuo sam da bi mogao da se vrsi medjunarodni transport firma treba da bude otvorena 3 godine, da li je to tacno ? hvala

  1. Postovani Aleksandre,

   Licenca za medjunarodni prevoz do 3,5t nije potrebna. Tako da i vremensko ogranicenje se ne odnosi na vozila do 3,5t ukupne nosivosti.

   Sve najbolje…

 20. Postovani,

  Dakle, po i novom zakonu o medjunarodnom transportu koji je krenuo sa primenom pre par dana, ne treba licenca koja vazi 10 godina za vozila do 3.5t ukupne tezine ?

  Da li onda treba onda ono staro uverenje iz ministarstva ili neki papiri ? Ili bukvalno nista ?

  Pozdrav

  1. Postovani,

   Licenca za prevoz do 3,5t ne treba. Uverenje je potrebno, tj broj uverenja se upisuje na CMR.

   Sve najbolje…

 21. Postovani,

  I zaboravih jos da pitam, da li je bolje otvoriti D.O.O ili Preduzetnicku radnju ? Ja sam vise za D.O.O, mozda bi radio i spediciju (prevoz preko trecih lica, kao posrednik i moguce i kao zastupnik za kartice za gorivo i putarine itd)

  Pa bi onda zbog vise delatnosti najbolje bilo D.OO. Ostale delatnosti u saobracaju ili drumski prevoz tereta sifre ?

  Pozdrav

 22. Poštovani: Preduzetnik sam a Imam putničko vozilo na moje ime .Pošto vozilo koristim za obavljanje posla (dopremanje robe).
  Pitanje: na koji način i da li mogu da pravdam troškove održavanja i potrošnje goriva u upravi pšrihoda,

  1. Postovanje Ivane,

   Postoje tri vrste oporezivanja kod preduzetnika. 1. Preduzetnik ” pausalac”,
   2. preduzetnik “pausalac knjigas” i 3. preduzetnik koji sam sebi isplacuje zaradu-takodje knjigas.

   Ukoliko spadate u preduzetnike koji ne vode knjige, onda Vam ti racuni ne znace nista.

   Za preduzetnike pod 2 i 3 racuni su bitni i oni su u obavezi da vode knjige.

   Sve najbolje…

 23. da li je moguce da vozilo preko 3,5 t koje se vodi na firmu ne moze od 10 februara da dobije resenje iz ministarstva inspekcijski pregled,,,kazu tek sledece godine u februaru 2018.sto znaci ko sada otvori firmu nece moci da radi , morace da ceka sledecu god

  1. @Nelson

   Ko sada otvori firmu moze slobodno da radi i ide na pregled. Ukoliko vozilo i firma ispunjavaju uslove za obavljenje JAVNOG prevoza robe ili putnika, bez problema dobija uverenje.

   Problem postoji kod onih starih firmi-prevoznika. Oni su imali rok da do 17. februara 2017god. usklade svoje poslovanje sa novim zakonom a to nisu uradili.

   Sve najbolje…

 24. Postovani ,
  Interesuje me dali su potrebne neke dozvole za obavljanje medjunarodnog transporta kombi vozilom do 3.5 tone za novootvorenu radnju ili je potrebna samo dozvola za obavljanje javnog transporta.Takodje ne zanima dali preduzetnicka radnja moze da obavlja medjunarodni transport kombi vozilom ili mora da bude doo.Hvala

  1. Postovani Radovane,

   Do 3,5t ne treba posebna dozvola, osim one iz ministarstva saobracaja za obavljanje javnog prevoza robe.

   Ne mora D.O.O.

   Sve najbolje…

   1. Otvorio sam firmu za prevoz robe u drumskom saobracaju pre mesec dana tacnije 22.03.2017. i bio kod saobracajnog inspektora u ministarstvu saobracaja da se raspitam sta mi je sve potrebno od papira i dozvola, posto vozilo ne prelazi ukupnu masu od 3,5t. Inace sam iz Nisa i dali su mi broj telefona glavnog inspektora za drumski saobracaj u Beogradu.Njihov odgovor je bio da nikakvo uverenje iz ministarstva saobracaja nije potrebno (po novom zakonu licenca) osim u slucaju da se vozi preko granice. Osnovno je da je otvorena firma (resenje iz APR-a,), da na vratima vozila bude ispisana firma bas kao iz APR-a, pecat, a u slucaju saobracajne policije mora lekarsko uverenje, PP aparat, prva pomoc u roku,karton o sestomesecnom pregledu vozila na tehnickom.To je sve sto je meni ispricano sa njihove strane posto je firma otvorena posle stupanja na snagu novog zakona o prevozu robe u drumskom saobracaju.Ako neko ima neku informaciju iz prve ruke neka javi.Unapred puno hvala.

 25. Sad mi nista nije jasno. Kada sam bio zvao ministaratvo saobracaja da se raspitam isti su mi odgovorili da za kombi vozila do 3,5t nije mi potrebna nikakva potvrda niti ista drugo iz ministarstva saobracaja, vec samo sa resenjem iz apr-a da je firma registrovana za drumski prevoz prelazim granicu. A sada vidim ovde da neko spominje neka porvrda i resenje. Firma je otvorena pre 10 dana. Molim da mi se razjasni ako je moguce.

  1. Da li treba firma da se bavila kombi prevozom putnika u domacem saobracaju 3 godine da bi mogla da obavlja prevoz preko granice ili ne? Vidim neke zakone na paragraf.rs stranici jos se spominje SRJ, haos..

 26. Postovani imam doo preduzece za proizvodnju namestaja, nedavno sam kupio kombi vozilo koje se vodi na firmu. Mozete li mi reci koje uslove i koju dokumentaciju moram da imam zbog transporta mojih proizvoda u zemlje EU, i nesmetanog prelaska granica, pri cemu robu regularno izvozim i do sad sam placao transport drugim preduzecima. Kombi je do 3500kg ukupne mase!
  Hvala unapred!

 27. Postovanje,
  Nisam u dosadasnjem tekstu nasao da li za prevoz robe kombi hladnjacom nosivosti do 3.5t treba neka dozvola za rad? Nasao sam negde da je potrebno osiguranje za teret i to je to.
  Na sajtu ministarstva pise da za saobracaj u zemlji vise nije potrebna nikakva dozvola ili uverenje.

  1. (ovo je bila prva tema koja mi se otvorila a nisam mogao da trazim odgovarajucu jer sam u voznji, potrazicu kasnije) izvinjavam se

   1. Navodno je od aprila stupio zakon (izglasan u parlamentu Turske) po kome teretna kombi vozila iz Srbije, Bosne i Makedonije zbog zloupotreba ne mogu uci u zemlju (zloupotrebe mi nisu objasnjene) 48 sati bio bio na granici, nikakav dogovor sa njima nije moguc, kontaktirao konzula, advokata ambasada i svi su dobili odgovor, takav je zakon, savet konzula je bio sedi tu i cekaj da mi kontaktiramo ambasadora, ambasador ministarstva i tako u krug po Ankari pa cemo ti mozda resiti tj dati objasnjenje, posle dva dana cekanja, najjeftinije i po meni najpametnije mi je bilo okrenuti se i nazad.

 28. Poštovani, planiram da se kao preduzetnik bavim drumskim prevozom tereta kombi vozilom do 3.5t

  Dve stvari me interesuju:
  Da li možete da mi potvrdite da putni nalog prema novom zakonu od februara ove godine za teretna vozila više nije potreban.

  I interesuje me da kao preduzetnik, ukoliko želim da prevezem neke stvari u ličnoj svojini i za lične potrebe (kanu i opremu za veslanje), a registrovan sam za javni prevoz, kako ovo mogu da učinim pred očima službenika a da nemam problem u vezi sa tim. Odnosno da li ponekad mogu da prevezem svoje lične stvari a da nemam problem oko toga da li vršim javni prevoz.

  Unapred Vam hvala.

  1. Postovani,

   Informacija o putnom nalogu za preduzetnike u javnom prevozu je 100% tacna.

   Za podrucje Republike Srbije, licne stvari mozete slobodno voziti. Problem nastaje ako planirate van Srbije, ( Crna Gora, BiH itd.) onda to sa teretnim vozilom ne ide bas lako preko granice.

   Sve najbolje…

 29. Hvala Vam na prethodnom odgovoru.

  Želim da Vas pitam a vezano za registraciju vozila. Dakle, kada se registrujem kao preduzetnik i dobijem rešenje od APR-a, kako registrujem vozilo u MUP-u, kako se ono vodi u saobraćajnoj dozvoli, odnosno šta se u dozvolu upisuje? Pa ako biste mogli da nam pojasnite ovaj postupak. Hvala.

 30. U APR-u unesete registarsku oznaku vozila. Sa tim izvodom iz APR-a, odlazite u MUP.

  Sa prednje strane saob. dozvole u polje C.3.1. – C.3.3 se upisuje ime radnje ili Vase ime i prezime uz dodatak ” preduzetnik”, “autoprevoznik” itd.

  Znaci vozilo se i dalje vodi na Vas kao fizicko lice, a ne na firmu.

  1. Zdravo, Da li neko zna sta se tacno upisuje u ovo polje C.3.1?
   Naime, imamo firmu doo i kombi koje se vodi na fizicko lice osnivaca firme, a koje se daje firmi u zakup. 100 puta smo normalno prolazili carine, sve do juce, kada su nas vratili, jer nije popunjeno ovo polje!? Stvarno smo poludeli! Kakva drzava!! Da li to znaci da se u ovo polje upisuje zakupac, tj. ime firme? Da li je dovoljan samo ugovor o zakupu i da se ode u mup? Ima li neko iskustva?
   Hvala unapred…

 31. Postovani,
  Imam jedno vozilo do 3.5t i trenutno vozim na relaciji Srbija-Nemacka. Da li mogu mojim vozilom vrsiti prevoze iz Nemacke za Italiju, Spaniju, Francusku?
  Unapred hvala na odgovoru.

 32. Poštovani!
  Gde da izvršim inspekciski pregled mog kombija do 3,500kg. Dali možete dami date kontakt telefon ili adresu.
  Hvala

  1. Probajte na ove telefone, mislim da je prvi broj.

   Одсек за за лиценцирање и сертификацију у друмском саобраћају – сертификати за теретна возила
   011/3117-608

   Одсек за лиценцирање и сертификацију у друмском саобраћају – лиценце за јавни превоз
   011/3119-080, 011/2691-601

   Одсек за за лиценцирање и сертификацију у друмском саобраћају – возни парк домаћих превозника
   011/2147-653

   Ovo je nadlezno ministarstvo:
   http://www.mgsi.gov.rs/cir/contacts

 33. Mislim da je ovaj broj:
  Одсек за за лиценцирање и сертификацију у друмском саобраћају – сертификати за теретна возила
  011/3117-608

  Na ovom linku imate i ostale brojeve:
  http://www.mgsi.gov.rs/cir/contacts

 34. Poštovani, u nedoumici sam gde se, ko vrši i da li se uopšte više vrši Inspekcijski pregled teretnog vozila (Kombi do 3.5t)

  Zvao sam bukvalno sve navedene brojeve Ministarstva saobraćaja, i niko ne može da mi kaže da li trebam i gde da izvršim pregled vozila.

  Ministarstvo prema novom zakonu više ne izdaje “Rešenje o utvrđivanju uslova za otpočinjanje i obavljanje javnog prevoza stvari” Već samo izdaju licence za prevoz (koja nije obavezna za vozila ispod 3.5t – Član 6. st.5 zakon o prevozu tereta u d.s.)

  Isto tako CEMT potvrda pravilnikom nije predviđena za vozila ispod 3.5t (Pravilnik o tehničko-eksplotacionim uslovima) predvidjena čl 13. zoptds

  Da li neko zna da li je prema novom zakonu uopšte potreban inspekcijski pregled teretnog vozila i ako jeste ko ga vrši?

 35. postovani mene zanima zanima da li mi treba dozvola za nemacku u pitanju je slep sluzba koja je 3.5t i prikolica 2.1 i da li se to drugacije tretira na prlmer za sopstvene potrebe?hvala

   1. Znaci za prelazak granice mi je potrebna samo firma i nista vise.
    U ministarstvu su mi rekli da je taj zakon vec uveliko stupio na snagu,samo prevoznici koji su registrovani pre 17.2.2017 imaju rok od godinu dana da usklade poslovanje sa zakonom?Da li sam dobio tacnu informaciju?hvala unapred

 36. Postovani,potrebna mi je informacija u vezi prelaska granice sa novootvorenom autoprevoznickom radnjom vozilom do 3.5t.sta mi je potrebno od papira s obzirom da se resenje o otpocinjanju javnog prevoza vise ne izdaje.Hvala

  1. Postovani Marko,

   Zakon nije jos uvek poceo u potpunosti da se primenjuje, tako da ne znam sa sigurnoscu odgovor. Ranije za vozila do 3,5t to resenje niko nije ni trazio. PRETPOSTAVLJAM da je tako i sada.

   Ponesite iz APR potvrdu o otvaranju firme, papir iz opstine sa PIB brojem i pecat.

   Srecan put…

 37. Kupio sam kamion slep sluzbu do 3.5t,hteo bih da se registrujem kao pausalac pa me zanima sta mi je sve potrebno.Cuo sam da je potreban i lekarski pregled pa me zanima koliko taj lekarski vazi?Znam za sestomesecni tehnicki. I da li mogu sa kamionom do 3.5t da obavljam tu delatnost? Pozdrav

 38. @Jovan

  Lekarsko uverenje za vozace u javnom prevozu vazi 3god.

  Ukoliko je ukupna masa vozila ne prelazi 3,5t, onda samo u APR i registurujete delatnost. U slucaju da prelazi 3,5t, potrebna je licenca za obavljanje prevoza.

  U oba slucaja ste pausalno oporezovani ako tako zelite.

  Sve najbolje…

 39. Postovani,

  Da li mogu sa vozilom ukupne nostivosti ( vozilo + teret) do 3.5 tone vrsiti sledeci prevoz: Npr iz Srbije za Francusku , pa iz Francuske za Holandiju…TJ DA LI MOGU VOZITI UNUTAR EU. NPR IZ SLOVENIJE ZA SPANIJU, PA IZ SPANIJE ZA NJEMACKU – pa iz Njemacke za Srbiju.

  1. @Zlatko

   Uz posebne dozvole koje dobijate i licencu u moze. Maksimalno je dozvoljeno tri utovara van Srbije u roku od sedam dana.

   Pozdrav…

 40. portovani imam doo preduzece za prevoz robe i putnika autobuse i mini buseve a firmu imam dve godine i nemogu da dobijem licencu za medjunarodni saobracaj jel moram imati firmu naj manje sest godina pa ja idem preko sa kombijem od 9sedista,a sa kombijem od 21sediste nekad me puste bez problema a nekad me vrate, pa sam hteo da pitam jel mogu sa mini busom od 16sedista ici preko bez licence jar je njegova ukupna masa manja od 3,5tona… il koji je broj sedista najveci dozvoljen za prelazak preko a da nemoram imati licencu za medju narodnu hvala unapred…

 41. @Miroslav

  Sve ono sto vozi B kategorija, ne treba licenca. Za 16 putnia ide D kat i mora licenca.
  Ukupna masa se odnosi na tertni prevoz, za putnicki prevoz vazan je broj putnika.

  Pozdrav…

 42. Cekaj, znaci sa minibusom od 9 sedista za prevoz putnika oreko granice ne treba licensa? 🙂

  1. @Dusan

   Da, komercijalni prevoz putnika 8+1 nije dozvoljen i nije moguce dobiti licencu.

   Dobro je ako još uvek prođe granicu sa komercijalnim turama a da ga ne vrate.

 43. Hteo bi da prijavim auto prevoz sa kombijem 8plus1 dali mi mozete pomoci sta kako treba hteo bi da registrujem posao i da vozim srb. austrija. srb.

  1. Poštovani,
   ovo nije agencija za registre već blog informativnog karaktera.
   Ako ste pročitali tekstove i komentare na blogu verovatno ste saznali da registracija takve usluge nije zakonski moguća.
   Pozdrav

 44. U planu mi je da uzmem kamioncic do 3500kg koji podleze B katgori dali mogu da prikljucim i prkolicu ukupne dozvolje mase do 3500kg.
  I dali to podleze pod BE kategorinu ili je potreba CE.
  Dali je moguc transpor u evropi naravno osim italije uz otvaranje adekvate firme.
  3500kg vozilo+3500kg prikolica ukupne mase.I ako nije moguce koja je doz oljena ukupna masa prikljucne prikolice a da podleze BE kategori.Pitam za evropu.

 45. otvorio bih radnju za transport robe kombijem pa me interesuje kako naci firme za saradnju?Hvala unapred

 46. Ja bih imao pitanje u vezi unutrašnjeg transporta do 3,5 T, registrovanom na str, ali sa prelaskom granice (npr. relacija Bačka Palanka – Šid, preko Hrvatske. Šta je sve potrebno od papira za ovakvu relaciju, poslato je pitanje ministarstvu, ali bez odgovora? Interesuje me i da li se povrat pdv-a može ostvariti ukoliko je kupac državljanin, u konkretnom slučaju Republike Hrvatske, a moja firma registrovana kao str sa kombijem do 3.5 tone i da li kupac može da bude član posade pri prelasku granice i ukoliko je moguće šta je u tom slučaju potrebno od papira osim kopije pasoša i ref 4 obrasca za kupca?

 47. Hteo bih da budem prevoznik ali sam zaposlen i prijavljen.Zanima me kako da se bavim ovim poslom pored ovog koji radim,a da imam regularne papire za isti.

  1. Poštovani,
   nije tema za to ali kad ste već komentarisali nebitno je da li ste zaposleni, možete otvoriti koliko želite preduzeća, radnji itd a plaćate samo jedne doprinose, raspitajte se u APR-u, pozdrav

 48. Pozdrav,

  Imam visegodisnje iskustvo u bavljenju transporta robe u Americi slepera i kombija imam registrovanu firmu takodje u Americi ali koncept poslovanja ovde je da ja ne moram da se bavim naplatom usluga i logistikom nego to obavlja firma pod kojom oznakom vozim, a vozila su u mom vlasnistvu i vozace placam ja preko moje firme, samo mi kompanija pod koju vozim uzimaj 12% od bruto na nedeljnom nivou a ostalo uplate na moju firmu, posto planiram da se vratim u Srbiju, zanima me da li Srpske firme imaju slicno poslovanje ili ako bih ja hteo da se bavim transportom u Srbji i Evropi moram da otvaram firmu, uzimam dozvole i da se sam snalazim sa logistikom dozvolam naplatom tura i svemu sto sam procitao do sada na ovom postu.

  Hvala upapred.

   1. Pozdrav

    Isti slucaj kao kolega sa prethodnim komentarom.
    Ima visegodisnje iskustvo u transportu u Americi, radio sam kombi prevoz, na istom principu, kopanija je uzimala proviziju od 12% za svaku turu koju su nalazili pa me zanima da li ima takvih kompanija u Srbiji.

 49. Pozdrav!
  Da li neko moze da mi objasni kako funkcionise oporezivanje prevoznika. Naime, planiram da osnujem preduzece za transport robe pa me zanima koja je najisplativija opcija od one tri? Takodje zanima me naplacivanje usluga, tj da li je potrebno izdavanje fiskalnih racuna, da li se uracunava PDV na uslugu, knjigovodstvo itd.
  Ako neko moze da mi pojasni ovo bio bih mu veoma zahvalan
  Hvala unapred!

 50. Da li teretni kombi do 3.5t sme da vuce auto prikolicu tezine 550kg sa kocnicom i vozilom od napr.1450kg ako nema ugradjen tahograf?

 51. Postovani, zanima me da li bi mogla da prijavim radnju za prevoz putnika sa automobilom koji je registrovan za 9 sedista sa vozacevim i koja je procedura. Hvala vam unapred

 52. Imam kombi do 3,5t. Otvorio bih preduzetnicku radnju za selidbe, ali me zanima da li bih smeo da obavljam i prevoz robe koja nije vezana za selidbe? Ako nekoj firmi treba prevoz od tacke a do tačke b, da li to mogu da uradim sa delatnoscu 4942 ili mora 4941

 53. Postovani imam kamion ukupne nostivosti 9t i otvorio bih autoprevoznicku ranju. Interesuje me da li je da domaci transport tereta potrebno vaditi licencu.

 54. Pozdrav. Posto sam nov u celoj prici oko prevoza. Uzeo sam kombi do 3.5t. I hteo bih da radim medjunarodni transport. Da li moze neka informacije sta mi je potrebno od papira za vrsenje takvog posla. Posto sam prilicno nesposoban da pronadjem te informacije na netu. Hvala

 55. postovani, otvorio bi prevoznicku firmu interesuje me da li je moguce voziti robu po evropi npr… iz Nemacke za Austriju iz Austrije za Francusku itd…?

 56. Imam taxi firmu,i sad sam uzeo i kombi 8+1,moze li se sa tim resenjem voziti putnike Srb-Austrija,ili mi treba neka licenca ili sta vec?

 57. Pozdrav
  Nov sam u ovome pa imam jedno pitanje kako se krece sa autoprevoznikom..
  Covek prvo otvori firmu Pa kupi kamioni/kombi ?
  Ili prvo kamion/kombi pa otvara firmu?
  Ili oba istovremeno?
  Pozdrav

 58. Otvaraju radnje?
  1.otvaranje firme pa kupili prevozno sredstvo.
  2.prevozno sredstvo pa firma
  3 oba istovremeno?
  Hvala unapred

  1. Zavisi da li je preduzetnik ili firma odnosno doo i da li će vozilo biti registrovano na fizičko ili pravno lice. To je stvar izbora, bitnije od svega je obezbediti prvo posao, vozila ima i lako je firmu otvoriti. Pozdrav i srećno

 59. Postovanje. Zanima me ukoliko sam registrovan na sifru 4941, a obavljao bi usput i selidbe, da li moram da dodam sifru 4942 i ako moram, da li poreska osnova (pausalac sam) ostaje ista ili se dodaje jos poreskih obaveza. Hvala unapred

 60. Postovanje, imam preduzece koje se bavi drumskim prevozom tereta, jedno vozilo do 3.5t. Imam CMR (POKRIVA EVROPU) , radio bi medjunarodni transport, tacnjije sa zemljama u okruzenju. Pa me konkretno zanima sta je sve potrebno od dokumentacije za transport u Hrvatsku, Madjarsku i Sloveniju? I sta bi tu moglo da bude problematicno? Hvala unapred.
  Pozdrav.

  1. Koliko znamo nema nikakvih prepreka za registrovano preduzeće, iskustva vozača potražite u specijalizovanim grupama na društvenim mrežama (fb, ig, tw, tg, dsc itd). Pozdrav

 61. Poštovani,
  Posto sam nov u celoj prici oko prevoza, treba mi informacija. Imam pikap i hteo bih da radim kao preduzetnik paušalac u okviru delatnosti “drumski prevoz tereta” samo sa pravnim licima. Da li moze neka informacije sta mi je potrebno od papira za vrsenje takvog posla? Ja bih vozio, pa me zanima da mi treba sertifikat o profesionalnoj osposobljenosti ili nešto drugo? Hvala unapred na odgovoru

 62. Poštovanje, vozio sam putnike, ali kao što znate, zabranjeno je, i zamenio kombi. Imam teretni do 3,5 t, ali nemam posao. Kako doći do posla? Hvala unapred.

 63. Pozdrav za drustvo u grupi, novi sam vozac u medjunarodnom transportu i novi prevozinik tako da mi je svaki savjet dobro dosao. imao bih par pitanja: – vozila su do 3,5 tona, kod medjunarodnog transpporta, odvezao sam robu iz BiH za neku Evropsku zemlju, i sad sam npr na vrh Njemacke ili Svajcarske i ako mi se ponudi roba koja mi je usput prema kuci, a istovara se u toj zemlji, kakava su pravila? i kakve su kazne.
  – da li mogu voziti robu iz BiH u sve zemlje Eropske unije i nazad sa kombije do 3,5 tona ukupne mase.
  *sta je potrebno od pretece dokumentacije za robu i vozaca, jel obavazen putni nalog, pisani tahograf, i sta ide uz CMR od vlasnika robe. Hvala na odgovoru.

Napišite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena. Polja označena zvezdicom su obavezna!