kamion-prevoz-za-sopstvene-potrebe

Prevoz za sopstvene potrebe

Prevoz za sopstvene potrebe je natpis koji često viđamo na teretnim vozilima i to su uglavnom pikap, kombi, manji kamioni ali i na putničkim vozilima i autobusima. Zašto je uopšte potrebno imati ovaj natpis na bočnim stranama vozila ili u desnom donjem uglu vetrobranskog stakla? Za razliku od putničkih vozila svako teretno vozilo mora biti obeleženo na bočnim stranama prema Zakonu o prevozu u drumskom saobraćaju.

Prevoz za sopstvene potrebe, pravna i fizička lica, preduzetnici

Prevoz za sopstvene potrebe pored privrednih društava, pravnih lica i preduzetnika mogu obavljati i fizička lica radi zadovoljenja potreba u obavljanju svojih delatnosti što je regulisano članom 2 tačka 6 Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju.

prevoz za sopstvene potrebe, natpis za pravna i fizička lica, prevoznike

Recimo ako imate samostalnu radnju koja se bavi prodajom prehrambenih proizvoda kao što su lokalne prodavnice vi možete kupiti teretno vozilo kojim ćete prevoziti robu za potrebe vaše radnje. Međutim, mnogi ne poznavajući propise misle da je dovoljno da je teretno vozilo registrovano za učestvovanje u javnom saobraćaju pa u kontroli saobraćane policije ili saobraćajne inspekcije Ministarstva za saobraćaj rizikuju prekršajnu prijavu, isključenje iz saobraćaja i privremeno oduzimanje registarskih tablica.

Takođe, ako ispunite uslove i imate natpis “prevoz za sopstvene potrebe” ipak ne možete prevoziti ništa drugo što nije predmet vaše delatnosti odnosno ne možete prevoziti za treća lica što je zakonodavac definisao i napravio jasnu razliku između prevoza za sopstvene potrebe i javnog prevoza stvari:

Član 37

Privredno društvo, drugo pravno lice, preduzetnik ili fizičko lice, ako je vlasnik ili primalac lizinga najmanje jednog registrovanog vozila, može obavljati prevoz za sopstvene potrebe, i to:

1) prevoz stvari za zadovoljavanje potreba u obavljanju svoje delatnosti, a što podrazumeva prevoz koji privredno društvo, drugo pravno lice, preduzetnik ili fizičko lice obavlja od proizvodnih objekata do svojih magacina ili od svojih magacina do svojih prodajnih objekata;

2) prevoz svojih radnika i prevoz članova porodice radnika za odlazak na odmor ili rekreaciju.

Privredno društvo, drugo pravno lice, preduzetnik ili fizičko lice može obavljati prevoz putnika, odnosno stvari i vozilima uzetim u zakup, ako prethodno ispuni uslove iz stava 1. ovog člana.

Prevoz koji obavlja privredno društvo, drugo pravno lice, preduzetnik ili fizičko lice od proizvodnih objekata do magacina ili prodajnih objekata trećih lica ili od svojih magacina do prodajnih objekata trećih lica ili između prodajnih objekata trećih lica, smatra se javnim prevozom stvari.

Obratite pažnju i na obavezu da se u vozilu kojim se obavlja prevoz stvari za sopstvene potrebe mora nalaziti dokument (npr.otpreminica) na osnovu koga se može utvrditi vlasnik i vrsta stvari koje se prevozi. Pored toga, u vozilu se mora nalaziti i ugovor o radu ili potvrda da je vozač zaposlen kod vlasnika vozila.

Što se tiče mesta na kome natpis mora biti istaknut to je regulisano članom 39 stav 4:

Na bočnim stranama ili u donjem desnom uglu vetrobranskog stakla autobusa i teretnog motornog vozila kojim se obavlja prevoz za sopstvene potrebe mora biti natpis “Prevoz za sopstvene potrebe”.

Putni nalog za putničke automobile

Donošenjem Zakona o izmenama i dopunama Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju koji je stupio na snagu 17. maja 2011. godine, je ukinuta obaveza vođenja putnog naloga za putničke automobile privrednih subjekata kojima se obavlja prevoz ukuljučujući i prevoz za sopstvene potrebe.

149 thoughts on “Prevoz za sopstvene potrebe

Napišite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena. Polja označena zvezdicom su obavezna!