logo kombi prevoz robe kombi011 +381.11.275.28.71

špedicija Beograd, carinsko posredovanje i špediterske usluge

Špedicija Beograd, carinsko posredovanje i špediterske usluge

Špedicija Beograd, carinsko posredovanje i špediterske usluge kod uvoza i izvoza svih vrsta robe, priprema kompletne dokumentacije u carinskom postupku, carinjenje međunarodne selidbe odnosno selidbenih stvari, uvoz vozila u Srbiju sa uslugom registracije i osiguranja, u saradnji sa našim dugogodišnjim poslovnim partnerom sa sedištem u Beogradu i kancelarijama Luka Beograd i aerodrom "Nikola Tesla" Beograd (kargo prijem i otprema robe), pružamo i sledeće vrste usluga:

Priprema kompletne dokumentacije za carinski postupak

Sam postupak carinjenja robe kod uvoza i izvoza iz Srbije zahteva zakonski propisanu carinsku proceduru podnošenjem kompletne dokumentacije koja prati robu. S obzirom da se kod različitih vrsta roba sprovode različiti carinski postupci, pravilno deklarisanje odnosno carinsko tarifiranje je od izuzetnog značaja za sprovođenje procedure kod carinskih organa.

Zato je potrebno odabrati špediciju sa iskustvom u ovim poslovima koja će postupak i proceduru carinjenja odraditi na pravilan način, brzo i povoljno za klijenta. Naša špedicija Beograd između ostalog pruža sledeće usluge:


Špedicija Beograd, javno carinsko skladište

špedicija Beograd, javno carinsko skladište i magacinske uslugeBitan deo carinskog postupka i špedicije uvozne robe posle transporta je smeštanje u javno carinsko skladište odnosno magacinski prostor koji ima dozvolu carinskih organa za skladištenje robe pod carinskim nadzorom. U našoj ponudi usluge skladištenja su moderni magacini velikog smeštajnog kapaciteta u blizini Luke Beograd na tranzitnom putu. Ovakva pozicija magacina znatno olakšava proceduru carinjenja i eventualne kontrole carinskih organa za vreme sprovođenja bilo kog carinskog postupka a u ponudi špedicija Beograd su sledeće magacinske usluge:

Za prevoz carinske robe u Beogradu posedujemo kamione dozvoljene nosivosti 7.5t sa dužinom tovarnog prostora 7.2m i utovarnom rampom.

Za prevoz manje količine carinske robe posedujemo kombi vozila različitih tipova i nosivosti.

Uvoz izvoz robe, špedicija Beograd

Špedicija Beograd za uvoz izvoz robe (export-import) odnosno za uvoznike svih vrsta roba u Srbiju kao i za izvoznike, usluga špedicije i carinsko posredovanje (zastupanje pred carinskim organima) se odnosi na:


Špedicija Beograd kamionski prevoz ocarinjenog uređaja za privredu

Uvoz vozila u Srbiju, špedicija Beograd

Ako planirate uvoz vozila iz inostranstva u Srbiju kod naše špedicije Beograd možete dobiti kompletnu uslugu carinjenja, od smeštaja vozila na plac do registracije i osiguranja po sistemu "ključ u ruke". U sklopu magacina se nalazi plac za smeštaj vozila do okončanja carinjenja ili prodaje. Plac je dovoljno prostran tako da je pored putničkih automobila moguće parkiranje kamiona, prikolica, radnih mašina i ostalih teretnih vozila većih kategorija.

Uvoz vozila u Srbiju, registracija i osiguranje, špedicija BeogradVažna napomena se odnosi na klijente koji prvi put kupuju vozilo u inostranstvu da se pre kupovine obavezno informišu šta je potrebno da obezbede od dokumentacije kako bi carinski postupak bio obavljen brzo i efikasno. U protivnom, rizikuju dodatne troškove i gubljenje vremena za nabavku dokumenata koji su obavezni ili sertifikata koji su neophodni da bi se ispoštovala carinska procedura.

Uvoz polovnih automobila iz Nemačke, Italije, Holandije, Austrije, Švajcarske i ostalih država Evropske unije se odnosi i na fizička i na pravna lica a usluga špedicija Beograd obuhvata:


Carinjenje selidbenih stvari, selidba inostranstvo

Slično kao i kod prevoza robe za selidbe u inostranstvo potrebno je pripremiti dokumentaciju koja prati selidbene stvari van granica naše zemlje. Na stranici međunarodne selidbe možete se detaljno informisati o postupku a za poslove špedicije i carinjenja selidbenih stvari obratiti nama ili špediciji i sve obaviti na jednom mestu. Time možete umanjiti troškove i gubljenje vremena za pripremu selidbe a usluga obuhvata:

carinjenje selidbe u inostranstvo, selidbenih stvari

Prevoz carinske robe

Vršimo uslugu prevoza skladištene carinske robe za koju je izvršena carinska procedura odnosno rascarinjenje iz bilo kog javnog carinskog skladišta u Beogradu do zahtevane adrese. Ukoliko Vam je potreban prevoz carinske robe obratite pažnju da isti poverite iskusnim vozačima koji poznaju carinske magacine i carinsku proceduru.

Carinska propratnica, špedicija Beograd

Špedicija Beograd podrazumeva i uslugu prevoza robe carinsku propratnicu iz jednog carinskog magacina u drugi za potrebe carinjenja, čime je carinsko posredovanje upotpunosti zaokruženo. Naši iskusni vozači će u saradnji sa špediterima bez gubljenja vremena ceo posao odraditi sa što manje troškova koji mogu da prate ovu proceduru.

Posebno je važno da takav posao poverite iskusnim vozačima kako bi uvoz vaše robe i prevoz do željene adrese protekao bez problema.