logo kombi prevoz robe kombi011 +381.64.199.50.03 +381.61.661.84.97

selidbe inostranstvo, međunarodne selidbe i prevoz

Selidbe inostranstvo, međunarodne selidbe

Selidbe inostranstvo i međunarodne selidbe iz inostranstva u Srbiju je jedna od mnogobrojnih usluga koje pružamo. Za razliku od lokalnih međunarodne selidbe zahtevaju dodatnu dokumentaciju koja prati selidbene stvari teretnim vozilom. Kombi prevoz robe i transport robe kamionom u inostranstvo je regulisan međunarodnim propisima zbog čega je neophodno pripremiti carinsku dokumentaciju odnosno angažovati špediciju koja ima iskustva u ovim poslovima kako bi međunarodna selidba protekla bez problema.

Postupak u odnosu na lokalnu selidbu posle dobro spakovanih i dobro zaštićenih selidbenih stvari za siguran i bezbedan transport je obraćanje našem špediteru i podnošenje dokumentacije koja će da prati selidbu do krajnje destinacije. Pre svega, neophodno je pripremiti i odraditi sledeće:

Selidbe inostranstvo, spisak stvari

Za selidbe inostranstvo potrebno je svaku upakovanu kutiju ili komad nameštaja obeležiti odgovarajućim oznakama koje će se redom unositi u spisak selidbenih stvari. Kartonske kutije za selidbu nakon zatvaranja moraju biti vidljivo obeležene brojem i svojim sadržajem. Broj se naravno, mora poklapati sa brojem u spisku stvari. Ovo se odnosi na uobičajene selidbene stvari kao što je garderoba, posuđe, aparati i ostalo. Ono što mnogi ne znaju i gde greše a često su iznenađeni je da se za knjige, umetničke slike i druge dragocenosti mora tražiti odobrenje od organa nadležnog za pregled i procenu.

Priprema dokumentacije za selidbe inostranstvo

selidbe inostranstvo, kombi prevoz za međunarodne selidbePosle svega odrađenog se odlazi kod našeg špeditera sa pripremljenom dokumentacijom koja prati selidbu i sa dokumentacijom osobe na čije ime selidba glasi. To znači da treba pripremiti boravišne papire osobe za zemlju, državu koja je krajnja destinacija ugovorene selidbe inostranstvo. Važna napomena se odnosi na merenje težine stvari posle utovara u teretno vozilo kao bitan podatak koji prati carinsku dokumentaciju. Nakon toga, vozilo se plombira na carini i spremno je za put u inostranstvo u roku od tri dana.

Sve detalje postupka možete dogovoriti u našoj špediciji kako bi se pripremili na vreme i bez nepotrebnog zastoja.

Selidbe inostranstvo, granični prelaz

Kada teretno vozilo pristegne na granični prelaz određen u dokumenatciji, vozač prilaže izvozna dokumenta carini i takođe preko špedicija na graničnom prelazu završava novu dokumentaciju koja prati selidbene stvari u zemlje EU.

Rascarinjenje međunarodne selidbe

Posle dolaska na krajnju relaciju međunarodne selidbe, vozilo se upućuje na rascarinjenje selidbenih stvari nakon čega može da stvari u zavisnosti od lokalnih saobraćajnih propisa i ograničenja, odveze na konkretnu adresu. Takođe, postoji mogućnost istovara u lokalni magacin odakle će vlasnik organizovati nov prevoz do željene adrese ili ako je neophodno da stvari budu skladištene izvesno vreme prema zahtevu klijenta.

Selidbe iz inostranstva u Srbiju

Postupak selidbe iz inostranstva u Srbiju se ne razlikuje mnogo od prethodnog. Kada selidbene stvari pristignu na granični prelaz radi se propratna carinska dokumentacija preko špediterskih kuća na graničnom prelazu i teretno vozilo se upućuje na rascarinjenje u Carinsku ispostavu (CI) koja je nadležna za teritoriju grada odnosno mesta kao krajnje destinacije.

selidbe iz inostranstva u Srbiju

Carinske povlastice za međunarodne selidbe

U vezi carinskih povlastica u procesu carinjenja selidbe koja dolazi iz inostranstva u Srbiju potrebno je da izvršite konsultacije sa našim špediterima i pripremite dokumentaciju koja se traži od strane carinskih ograna. Obratite pažnju da sve informacije prikupite pre samog postupka selidbe odnosno pre nego što uopšte počnete sa pripremama u zemlji iz koje se selite odnosno zemlji odakle se selidba vrši za Srbiju.

Ovo iz razloga prikupljanja i obezbeđivanja neophodne dokumentacije na osnovu koje možete ostvariti pravo za carinsko oslobađanje odnosno odgovarajuće carinske povlastice za robu koju uvozite.

U svakom slučaju ako vam ovaj postupak izgleda komplikovano uvek se možete obratiti nama ili našem poslovnom partneru zaduženom za poslove špedicije i carinjenja robe i stvari gde ćete dobiti sve neophodne informacije i organizaciju selidbe u inostranstvo.

Selidbe inostranstvo, naša prednost:

  • više od dve decenije iskustva,
  • alternativna rešenja, brža procedura,
  • špedicija i carinjenje,
  • profesionalni vozači za međunarodne relacije,
  • sigurna i održavana vozila.

OSTALE USLUGE PREVOZA